Mitä on työntekijäkokemus ja miksi se on tärkeää?

Miksi työntekijäkokemusta kannattaa johtaa? Ihmiset saavat erilaisia kokemuksia jatkuvasti eläessään elämäänsä. Työntekijökokemuksia he saavat työpaikallaan ja työtä tehdessään. Työntekijäkokemus määrittelee sen fiiliksen, jota ihminen kokee työtään, työnantajaansa ja työkavereitaan kohtaan. Se määrittelee sen maanantaifiiliksen – onko kiva mennä töihin viikonlopun jälkeen vai ottaako päähän? Hyvä työntekijäkokemus ei synny itsestään, vaan sitä pitää johtaa strategisella tasolla. Kun työntekijöiden hyvinvointi pidetään mielessä kaikkia päätöksiä tehdessä ja työntekijäkokemuksen tavoitetila on määritelty ja päätetty, työntekijäkokemusta voi johtaa haluttuun suuntaan.

Työntekijäkokemus ja yrityskulttuuri kulkevat käsi kädessä

Työntekijäkokemus on osa yrityskulttuurin näkyvää osaa. Yrityksen arvot, missio, uskomukset, tarinat ja ihmiskäsitys määrittelevät sitä, miten kulttuuri näkyy ulospäin – niin asiakkaille ja muille ulkoisille sidosryhmille kuin omille ihmisillekin. Kulttuuri määrittelee sen, miten ihmisiä kohdellaan, millainen johtamistapa yrityksessä on, miten viestitään ja ollaan vuorovaikutuksessa jne. Näistä kaikista taas syntyy työntekijäkokemus. Työntekijäkokemuksen kehittäminen vaatii yrityskulttuurin tarkastelua ja mahdollisesti myös vanhojen uskomusten ja toimintatapojen uudelleenmäärittelyä.

Hyvä työntekijäkokemus lisää innostusta työyhteisössä

Hyvä työntekijäkokemus näkyy työyhteisössä ihmisten innostuksena, tehokkuutena, hyvänä vuorovaikutuksena ja ilmapiirinä. Hyvä työntekijäkokemus tekee hyvinvoivia ja onnellisia työntekijöitä, jotka kokevat, että heitä ja heidän osaamistaan arvostetaan. Silloin hekin haluavat antaa työnantajalleen ja asiakkaille vähän enemmän, jopa koko potentiaalinsa.

Tutkimusten mukaan innostuneet työntekijät kokevat vähemmän stressiä. Innostus työpaikalla johtaa myös vähentyneisiin sairaspoissaoloihin. Innostus myös leviää ja innostunut ihminen levittää innostusta myös ympärilleen, jolloin saadaan aikaan innostuksen kehä. Innostus ruokkii hyvää ilmapiiriä työpaikalla, mikä taas ruokkii innostusta ja hyvää työntekijäkokemusta.

Työntekijöiden sitouttaminen

Yrityksissä, joissa johdetaan työntekijäkokemusta, ihmiset ovat sitoutuneempia kuin yrityksissä, joissa työntekijäkokemusta ei johdeta. Sitoutuneet ihmiset pysyvät yrityksessä ja vaihtuvuus on pienempää, mikä vaikuttaa rekrytointikustannuksiin. Sitoutuneet ihmiset ovat sitoutuneita myös työhönsä ja haluavat kehittää niin omaa työtään, itseään kuin yritystäkin.

Parhaassa tapauksessa työntekijät haluavat yritykselle pelkkää hyvää ja haluavat auttaa sitä menestymään vielä lähdettyäänkin. Silloin he esim. puhuvat yrityksestä hyvä asioita ja ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa yrityksen suuntaan antaen näin näkyvyyttä yritykselle. Saattavatpa he kerran lähdettyään tulla takaisinkin, jos heillä on yrityksestä hyvä työntekijäkokemus.

Työntekijöiden motivointi

Hyvä työntekijäkokemus motivoi työntekijöitä antamaan parastaan työnantajalleen. He työskentelevät tehokkaasti ja kehittävät paitsi omaa, myös yrityksen toimintaa. Motivoituneet työntekijät ovat kannattavia yritykselle. Hyvin johdettuna työntekijäkokemus antaa ihmisille suunnan ja raamit työskentelylle. Silloin työ tuntuu merkitykselliseltä ja jokainen tietää paikkansa yrityksen missiossa ja lyhyemmän tähtäimen tavoitteissa. Merkityksellisyys ja kokemus omasta roolista menestyksessä motivoi antamaan parastaan.

Työntekijäkokemus tukee työnantajabrändiä

Onnelliset työntekijät kertovat hyvästä työpaikastaan myös muille. Sosiaalinen media levittää mainetta yrityksestä työpaikkana laajalle, hyvässä ja pahassa. Kannattaa siis huolehtia siitä, että työntekijöillä on yrityksestänne mieluummin hyvää kuin huonoa sanottavaa. Erään tutkimuksen mukaan työnhakijat pitävät tärkeimpänä tiedonlähteenä tuttaviaan ja läheisiään, kun arvioivat yrityksiä työnantajina. Varsinkin yrityksen oma rekrytointiviestintä koetaan epäluotettavampana kuin tuttujen ihmisten suositukset ja tarinat yrityksestä työnantajana. Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että nykyisillä ja entisillä työntekijöilläsi on hyvä työntekijäkokemus yrityksestäsi. Haluathan houkutella oikeat ihmiset teille töihin.

Työntekijäkokemusta pitää johtaa

Hyvä työntekijäkokemus ei synny itsestään, vaan sitä pitää johtaa strategisella tasolla. Se on kirjattava osaksi henkilöstöstrategiaa ja osaksi kaikkea toimintaa. Työntekijät kuitenkin ovat ne, jotka työt yrityksessä tekevät, ihan joka tasolla. Strategiaan kirjaaminen työntekijäkokemus ja työhyvinvointi tunnustetaan tärkeäksi osaksi yrityksen toimintaa ja johtamista.

Mistä työntekijäkokemuksen kehittäminen ja johtaminen sitten alkaa? Ensinnäkin pitää tietää mitä työntekjät tarvitsevat voidakseen olla motivoituneita ja sitoutuneita ja voidakseen hyvin. Tarvitaan siis työntekijäymmärrystä. Henkilöstökyselyiden lisäksi kannattaa pitää yllä jatkuvaa dialogia, jotta tieto kulkee ja johtotasolla on ajantasainen ymmärrys työntekijöiden tarpeista. Ymmärryksen kartuttamisen jälkeen tehdään kehityssuunnitelma ja siitä edetään kuten minkä tahansa kehittämisen suhteen, mielellään yhdessä työntekijöiden kanssa.

Katso mitä tulevaisuuden työelämän tutkija Jacob Morgan sanoo työntekijäkokemuksesta.

Lue, mitä Työterveyslaitos kirjoittaa työntekijäkokemuksesta.

Samankaltaisia artikkeleita